Pažnja!

UDRUŽENJE ZA POMOĆ, SAVET, EDUKACIJU I POBOLJŠANJE ŽIVOTA DECE, ŽENA I STARIJIH LJUDI-PAŽNJA!

OBLAST OSTVARIVANJA CILJEVA

Pomoć, savet, edukacija i poboljšanje života dece, žena i starijih lica, putem obrazovanja, informisanja, socijalne i zdravstvene zaštite, analiziranjem problema i štampanjem određenih publikacija, organizovanje humanitarnih programa, programa za rekreaciju, i inkluzija-povezivanje generacija kroz druženja, kreativne radionice, predstave....

Next

SA NAMA..

Kroz razna druženja do Inkluzije-povezivanja generacija , dece i starih ljudi.

Next

O nama

 • CILJEVI I ZADACI UDRUŽENJA

  .
 • 1. Pomoć starim i nemoćnim licima, kućna nega i unapređenje socijalne zaštite starih lica
 • 2. Edukacija građana, a posebno porodice o značaju, brige, nege i pomoći u kući starim i nemoćnim licima,
 • 3. Javno zalaganje za promenu navika u pogledu postupanja sa licima kojima je nega i pomoć u kući neophodna,
 • 4. Inkluzija-povezivanje generacija , dece i starih ljudi kroz druženja, kreativne radionice i predstave,
 • 5. Organizovanje stručnih skupova u cilju edukacije za pomoć starim ljudima
 • 6. Održavanje raznih kreativnih radionica i grupisanja ostarelih lica
 • 7. Organizovanje volonterskih akcija za pomoć starijim licima
 • 8. Uključivanje medija i podizanje svesti lokalnog stanovništva o postojanju problema ostarelih lica
 • 9. Pokrenuti pograme za rekreaciju i korektivnu medicinsku gimnastiku starijih lica
 • 10. Upućivanje starijih ljudi na pravnu pomoć bez nadoknade
 • 11. Informisanost o zdravom načinu ishrane
 • 12. Prikupljanje i analiza podataka o problemima dece, žena I starih lica, kroz ankete, intervjue...
 • 13. Štampanje i publikacija relativnih brošura, biltena i ostalih publikacija
 • 14. Saradnja sa drugim nevladinim organizaciama i organizacijama u obrazovnom i zdravstvenom sistemu
 • 15. Uključivanje fizičke aktivnosti u svakodnevni život-
 • 16. Edukacija I savetovalište za decu kroz određena informativna predavanja
 • 17. Edukativne radionice vezane za lepo ponašanje dece u svim aspektima života
 • 18. Edukacija dece protiv nasilnog ponašanja I seksualnog zlostavljanja dece (Tijanin zakon)
 • 19. Zaštita dece od negativnog uticaja internet, edukacija I usmeravanje ka porodici
 • 20. Socijalna zaštita dece I porodice
 • 21. Očuvanje zdravlja žena kroz edukaciju I organizovanje seminara, predavanja I radionica
 • 22. Pomoć I zaštita žrtava porodičnog nasilja
 • 23. Buđenje kreativnosti I interesovanja žena kroz razne radionice, hobije
 • 24. Inkluzija, povezivanje generacija, dece I starijih ljudi kroz druženja, kreativne radionice I predstave,

Recite SRCE.

Kontaktirajte nas.